Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; ЛЕЛЮХ МАР’ЯН ІВАНОВИЧ – Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з тіа(окса)діазольними фрагментами у молекулах

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Матійчук В.С.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Коваленко С. І.)

ДИСЕРТАЦІЯ