Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.045 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1975з від 28.09.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №4-ВР від 28 вересня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КАЛИНОВИЧА НАЗАРІЯ РОМАНОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Кобза Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Орел Юрій Глібович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Желіба Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України.
  • Опонент – Польовий Віктор Павлович, доктор доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету МОЗ України.
  • Опонент – Цвях Андрій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
    травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією Тернопільського національного
    медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник: Трутяк Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Калинович Назарій Романович
Назва дисертаційної роботи: ДИФЕРЕНЦІЙНА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ДЕФЕКТАХ М’ЯКИХ ТКАНИН КИСТІ

Дата захисту: 

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.м.н. проф. Орла Ю.Г.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. проф. Орла Ю.Г.
Відгук офіційного опонента д.м.н.  проф. Желіби М.Д.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н.  проф. Желіби М.Д.
Відгук офіційного опонента д.м.н. проф. Польового В.П.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Польового В.П.
Відгук офіційного опонента д.м.н. проф. Цвяха А.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Цвяха А.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації