Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.056

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.056 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №660-з від 16.02.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 1-ВР від 15.02.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛАБИ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Маркін Леонід Борисович, професор, доктор медичних наук, член кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства і гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Охабська Ірина Іванівна, доцент, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Геряк Світлана Миколаївна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» МОЗ України
  • Опонент – Скрипченко Наталія Яківна, професор, доктор медичних наук, завідувач відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка
    О.М.Лук’янової НАМН України»
  • Опонент – Сенчук Анатолій Якович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства і гінекології ПВНЗ «Київський медичний університет»

Науковий керівник: Пирогова Віра Іванівна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ЛАБА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Назва дисертаційної роботи: роботи: ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ЖІНОК ІЗ РИЗИКОМ І ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

Дата захисту: 7 квітня 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія доц.,к.мед.н. Охабської І.І.
Кваліфікований підпис рецензії доц.,к.мед.н. Охабської І.І.
Відгук офіційного опонента проф., д.мед.н. Геряк С.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф., д.мед.н. Геряк С.М.
Відгук офіційного опонента проф., д.мед.н. Скрипченко Н.Я.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф., д.мед.н. Скрипченко Н.Я.
Відгук офіційного опонента проф., д.мед.н. проф. Сенчука Н.Я.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф., д.мед.н. проф. Сенчука Н.Я.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації