Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.046

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.046 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації БОЖЕНКА МИРОСЛАВА ІГОРОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

 

    • Паєнок Анжеліка Володимирівна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри невропатології та нейрохірургії імені Данила Галицького МОЗ України ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

 

    • Рецензент – Лаповець Любов Євгенівна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

    • Рецензент – Шоробура Марія Стефанівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

    • Опонент – Волошин Наталія Петрівна, доктор медичних наук, професор,завідувач відділу автоімунних та дегенеративних захворювань центру розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків.

    • Опонент – Гриб Вікторія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор,завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України,м.Івано-Франківськ

Науковий керівник: д.м.н. проф. Негрич Тетяна Іванівна

Автор дисертації: Боженко Мирослав Ігорович
Назва дисертаційної роботи: “Больові синдроми у хворих на розсіяний склероз: клініко-неврологічні, нейропсихологічні та нейровізуалізаційні особливості”

Дата захисту: 22.02.23 о 13.00 

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н. Шоробури М.Є.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н. Шоробури М.Є.
Рецензія д.мед.н., проф. Лаповець Л.Є.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Лаповець Л.Є.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Волошиної М.П.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Волошиної М.П.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф.  Гриб В.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф.  Гриб В.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації