Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.047

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.047 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації БРАТУСЬ-ГРИНЬКІВ РОКСАНИ РОМАНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:

    • Вовк Юрій Володимирович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

    • Рецензент – Макєєв Валентин Федорович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

    • Рецензент – Риберт Юрій Олексійович, доцент, доктор медичних наук, професор кафедри терапевтичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

    • Опонент – Потапчук Анатолій Мефодійович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри стоматології післядипломної освіти ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОЗ України, м. Ужгород.

    • Опонент – Король Дмитро Михайлович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Полтавського державного медичного університету, м.Полтава.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького,
проф. Кордіяк Андрій Юліянович

Автор дисертації: БРАТУСЬ-ГРИНЬКІВ РОКСАНА РОМАНІВНА
Назва дисертаційної роботи:  «ОБҐРУНТУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОКРИВНИХ ПРОТЕЗІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ПООДИНОКО ЗБЕРЕЖЕНИМИ ЗУБАМИ  НА НИЖНІЙ ЩЕЛЕПІ»

Дата і час захисту: 3.03.23 о 13.00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Рецензія д.м.н., проф. Макєєва М.Ф.
Кваліфікований підпис рецензії проф. Макєєва М.Ф.
Рецензія д.м.н., проф. Риберта Ю.О.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н., проф. Риберта Ю.О.
Відгук офіційного опонента д.м.н., проф. Короля Д.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н., проф. Короля Д.М.
Відгук офіційного опонента д.м.н., проф. Потапчук А.М.

Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н., проф. Потапчук А.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації