Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.049

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.049 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького  № 5-ВР від 28.12.2022 року  із змінами (наказ №660-з від 16.02.2023р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КОЗОПАС НАТАЛІЇ МИХАЙЛІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Воробець Дмитро Зіновійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Беседіна Анна Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  МОЗ України.
  • Рецензент – Онуфрович Олена Костянтинівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології, паразитології та генетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Криницька Інна Яківна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри функціональної та лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.
  • Опонент – Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Науковий керівник: д.б.н. проф. Максимюк Ганна Василівна

Автор дисертації: КОЗОПАС НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Назва дисертаційної роботи: “МАРКЕРИ ФЕРТИЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧОЛОВІКІВ НА ТЛІ
НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯ “

Дата захисту: 

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням: 

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доцент Беседіна А.С. 
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доцент Беседіна А.С.
Рецензія к.мед.н., доцент Онуфрич О.К.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доцент Онуфрич О.К. 
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Криницької І.Я.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Криницької І.Я.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Заічко Н.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Заічко Н.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації