Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; ПРОДАН ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА – Синтез, будова, фізико-хімічні властивості і біологічна активність «онієвих» гексафторосилікатів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Георгіянц А.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Коваленко С. І.)

ДИСЕРТАЦІЯ