Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.057

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.057 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1047-з від 23.03.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 2-ВР від 22.03 .2023 із змінами (наказ №1386-3 № від 26.04.2023 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Винницької Олени Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

Голова ради:

  • Чоп’як Валентина Володимирівна – професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівского національного медичного університету імені Данила Галицького

Члени ради:

  • Рецензент – Литвин Галина Орестівна, кандитат медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,
  • Рецензент – Трояновська Ольга Орестівна, кандитат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Опонент – Клименко Сергій Вікторович, професор. доктор медичних наук, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ДУС Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, керівник центру гематології, хіміотерапії, гемобластозів та трансплантації кісткового мозку, клінічної лікарні «Феофанія»
  • Опонент – Боярчук Оксана Романівна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Науковий керівник: проф. Дубей Леонід Ярославович

Автор дисертації: Винницька Олена Андріївна.
Назва дисертаційної роботи: Особливості мутаційного статусу при гострій лімфобластній лейкемії у дітей

Дата захисту:  26.06.2023 о 13 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц. Литвин Г.О.
Кваліфікований підпис рецензії  к.мед.н., доц. Литвин Г.О.
Рецензія к.мед.н. Трояновської О.О.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н. Трояновської О.О.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Клименка С.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Клименка С.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Боярчук О.Р.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Боярчук О.Р.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації