Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.058

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.058 створена згідно наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького No1047-з від 23.03.2023р. на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького No2-ВР від 22.03.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ДЯКУНЧАК ЮЛІЇ РОМАНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”.

Голова ради:

  • Маркін Леонід Борисович, професор, доктор медичних наук, член кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства і гінекології ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Семенина Галина Богданівна, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.
  • Опонент – Геник Наталія Іванівна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології ІФНМУ імені І.Д. Ланового, м. Івано-Франківськ.
  • Опонент – Дубчак Алла Єфремівна, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України», м. Київ.
  • Опонент – Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології навчально-наукового інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» МОЗ України, м.Тернопіль.

Науковий керівник: Пирогова Віра Іванівна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького.

Автор дисертації: ДЯКУНЧАК ЮЛІЇ РОМАНІВНИ
Назва дисертаційної роботи: “Оцінка ризику та профілактика ранніх і пізніх порушень репродуктивного здоровʼя жінок після ургентних гінекологічних  втручань

Дата захисту:  2.06.2023 о 10 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія проф. д.мед.н. Семенини Г.Б.
Кваліфікований підпис рецензії проф. д.мед.н. Семенини Г.Б. 
Відгук офіційного опонента проф. д.мед.н. Геник Н.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф. д.мед.н. Геник Н.І.
Відгук офіційного опонента проф. д.мед.н. Дубчак А.Є.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф. д.мед.н. Дубчак А.Є.
Відгук офіційного опонента проф. д.мед.н. Бойчук А.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф. д.мед.н. Бойчук А.В. 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації