Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.060

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.060 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1047-з від 23.03.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 2-ВР від 22.03.2023 року з правом
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЮШИНА ІГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Голова ради:

  • Крищишин-Дилевич Анна Петрівна, доцент, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Горішній Володимир Ярославович, доцент, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Субтельна Іванна Юріївна, доцент, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Георгіянц Вікторія Акопівна, професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету МОЗ України
  • Опонент – Коваленко Сергій Іванович, професор, доктор фармацевтичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту хімії та геології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України

Науковий керівник: Лесик Роман Богданович, професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ЮШИН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Назва дисертаційної роботи:  СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛІДИНУ З ПІРАЗОЛІНОВИМ ФРАГМЕНТОМ У МОЛЕКУЛАХ

Дата і час захисту: 08.05.2023 о 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.фарм.н., Горішній В.Я.
Кваліфікований підпис рецензії к.фарм.н. Горішній В.Я.
Рецензія к.фарм.н. Субтельна І.Ю.
Кваліфікований підпис рецензії к.фарм.н. Субтельна І.Ю.
Відгук офіційного опонента проф., д.фарм.н. Георгіянц В.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф., д.фарм.н. Георгіянц В.А.
Відгук офіційного опонента проф., д.фарм.н. Коваленко С.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф., д.фарм.н. Коваленко С.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації