Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.062

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.062 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ДРОБІНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ВІКТОРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Бондаренко Ольга Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії № 1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Комариця Орест Йосифович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського
  • національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету МОЗ України.
  • Опонент – Бабінець Лілія Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, МОЗ України.

Науковий керівник: Абрагамович Орест Остапович, академік НАНВО України, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ДРОБІНСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: «УРАЖЕННЯ КІСТОК У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ: ЧАСТОТА ТА ХАРАКТЕР; ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ; ЇХ ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ; ПРОГНОЗ ЙМОВІРНОСТИ ПОРУШЕННЯ СТРУКТУРИ КІСТОК

 

Дата і час захисту:  15.06.2023 о 10 год

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н., проф. Бондаренео О.О.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Бондаренео О.О.
Рецензія к.мед.н., доц. Комариця О.Й.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Комариця О.Й.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Хухліна О.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф.  Хухліна О.О.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Бабінець Л.С.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Бабінець Л.С.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці