Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.061

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.061 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГУНЬОВСЬКОГО ЯРОСЛАВА РОМАНОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:

  • Вовк Юрій Володимирович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Риберт Юрій Олексійович, професор кафедри терапевтичної стоматології, парадонтології та стоматології ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.
  • Рецензент – Ключковська Наталія Романівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.
  • Опонент – Ожоган Зіновій Романович завідувач кафедри, професор кафедра ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
  • Опонент – Дворник Валентин Миколайович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології з
  • імплантологією Полтавського державного медичного університету МОЗ України, м. Полтава.

Науковий керівник: Макєєв Валентин Федорович, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Автор дисертації: Гуньовський Ярослав Романович
Назва дисертаційної роботи: “КЛІНІЧНЕ ТА ЛАБОРАТОРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АКРИЛОВИХ ТА БЕЗМОНОМЕРНИХ БАЗИСНИХ ПЛАСТМАС В ОРТОПЕДИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ЧАСТКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ

 

Дата і час захисту: 22.06.2023 о 13.00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н., проф. Риберта Ю.О.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Риберта Ю.О.
Рецензія к.мед.н., доц. Ключковської Н.Р.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Ключковської Н.Р.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Ожоган З.Р.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Ожоган З.Р.
Відгук офіційного опонента к.мед.н., проф. Дворника В.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента к.мед.н., проф. Дворника В.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації