Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.068

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.068 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 3-ВР від 26.04.2023 року із змінами (наказ №1616-з від 29.05.2023р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ТИТУСИ АНДРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальністю 228 «Педіатрія»

Голова ради: 

  • Личковська Олена Львівна – професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Кісельова Марія Миколаївнапрофесор, доктор медичних наук, завідувач кафедри педіатрії і неонатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Марушко Юрій Володимирович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
  • Опонент – Сорокман Таміла Василівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету МОЗ України
  • Опонент – Шадрін Олег Геннадійович, професор, доктор медичних наук, завідуючий відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Науковий керівник:  Няньковський Сергій Леонідович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ТИТУСА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ.
Назва дисертаційної роботи: “СУБКЛІНІЧНИЙ ДЕФІЦИТ КАЛЬЦІЮ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ

 

Дата і час захисту: 14.07.23 о 10 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія проф., д.мед.н. Кісельової М.М.
Кваліфікований підпис рецензії проф., д.мед.н. Кісельової М.М.
Відгук офіційного опонента проф.,  д.мед.н. Марушка Ю.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф.,  д.мед.н. Марушка Ю.В.
Відгук офіційного опонента проф.,  д.мед.н. Сорокман Т.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф.,  д.мед.н. Сорокман Т.В.
Відгук офіційного опонента проф.,  д.мед.н. Шадріна О.Г.
Кваліфікований підпис відгука опонента проф.,  д.мед.н. Шадріна О.Г.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації