Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.067

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.067 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ПЕЛЕХ-БОНДАРУК ІРИНИ РОМАНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Голова ради:  

  • Заліська Ольга Миколаївна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Левицька Оксана Романівна, доцент, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри організації і економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Максимович Наталія Михайлівна, доцент, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Вишневська Лілія Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету МОЗ України.
  • Опонент – Полова Жанна Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків національного медичного університету імені О.О.Богомольця, МОЗ України.

Науковий керівник:  Білоус Світлана Богданівна, професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ПЕЛЕХ-БОНДАРУК ІРИНА РОМАНІВНА
Назва дисертаційної роботи: “РОЗРОБКА СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМУЛЬСІЙНИХ ЗАСОБІВ З ДОПОМІЖНИМИ РЕЧОВИНАМИ МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ

 

Дата і час захисту: 19.06.2023 о 13 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.фарм.н., доц. Левицька О.Р.
Кваліфікований підпис рецензії д.фарм.н., доц. Левицька О.Р.
Рецензія  к.фарм.н., доц. Макcимович Н.М.
Кваліфікований підпис рецензії к.фарм.н., доц. Макcимович Н.М.
Відгук офіційного опонента д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.
Відгук офіційного опонента д.фарм.н., проф. Полова Ж.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.фарм.н., проф. Полова Ж.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці