Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.063

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.063 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ІСАКОВОЇ ОЛЬГИ ОЛЕКСІЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:  

  • Чухрай Наталія Львівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

Члени ради:

  • Рецензент –  Мірчук Богдан Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Смаглюк Любов Вікентіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Закладу Вищої Освіти Полтавський державний медичний університет МОЗ України 
  • Опонент – Клітинська Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет”, МОН України
  • Опонент – Дєньга Анастасія Едуардівна, доктор медичних наук, старший науковий дослідник, старший науковий співробітник відділу епідеміології і профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонтіі Державної установи “Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України”.

Науковий керівник:  доктор медичних наук, професор МАКЄЄВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ

Автор дисертації: ІСАКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: “ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЇХ ЗУБНОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩЕЛЕП І СКЕЛЕТУ 

 

Дата і час захисту: 22.06.2023 о 10.00  

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н., проф. Мірчука Б.М. 
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Мірчука Б.М. 
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Смаглюк Л.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Смаглюк Л.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Клітинської О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Клітинської О.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н. Дєньга А.Е.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н. Дєньга А.Е.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці