Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.065

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.065 створена згідно з наказом ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛАНЮША ФЕДОРА ВІКТОРОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:  

  • Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики, гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Радченко Олена Мирославівна, докторка медичних наук, професорка кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського
  • національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Пашковська Наталія Вікторівна, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету МОЗ України. 
  • Опонент – Комісаренко Юлія Ігорівна, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри ендокринології Національного
  • медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.
  • Опонент – Орленко Валерія Леонідівна, докторка медичних наук, старша наукова співробітниця Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України.

Науковий керівник: Урбанович Аліна Мечиславівна, професорка, докторка медичних наук, завідувачка кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ЛАНЮШ ФЕДІР ВІКТОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: “ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ 

 

Дата і час захисту: 3.06.23 о 10 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Пашковської Н.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Пашковської Н.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Комісаренко Ю.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Комісаренко Ю.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., Орленко В.Л.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., Орленко В.Л.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації