Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.064

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.064 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кобільника Юрія Степановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:  

  • Кобза Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувача кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Орел Юрій Глібович, доктор медичних наук, професор, кафедри хірургії №2, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Жук Ростислав Андрійович, кандидата медичних наук, доцент кафедри хірургії №2, Львівського національного медичного університету імені Данила ГалицькогоМОЗ України
  • Опонент – Молчанов Роберт Миколайович, доктор медичних наук, професор, Кафедраи хірургії №1 та урології, Дніпропетровського Державного Медичного Університету МОЗ України.
  • Опонент – Щукін Дмитро Володимирович, доктор медичних наук, професор, Кафедраи урології, нефрології та андрології імені професора А. Г. Подрєза, Харківського національного медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник: Мицик Юліан Олегович, доктор медичних наук, професор, Кафедри урології ФПДО, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: КОБІЛЬНИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: “ЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧНОЇ ТА БІПАРАМЕТРИЧНОЇ МРТ 

 

Дата і час захисту: 04.09.2023 о 13:00 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Орла Ю.Г.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Орла Ю.Г.
Рецензія к.мед.н., доц. Жука Р.А.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Жука Р.А.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Молчанова Р.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Молчанова Р.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Щукіна Д.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Щукіна Д.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці