Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.066

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.066 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  № 1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛЕСІЦЬКОГО МАРКІЯНА ЮРІЙОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:

  • Мартовлос Олеся Іванівна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Мірчук Богдан Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • Рецензент – Колесніченко Олександр Володимирович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • Опонент – Каськова Людмила Федорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань Полтавського державного медичного університету МОЗ України, м. Полтава
  • Опонент  – Потапчук Анатолій Мефодійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Ужгородського національного університету МОЗ України, м. Ужгород

Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Смоляр Ніна Іванівна

Автор дисертації: ЛЕСІЦЬКИЙ МАРКІЯН ЮРІЙОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: “ОБГРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕМАЛІ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ НЕЗНІМНОЮ ОРТОДОНТИЧНОЮ АПАРАТУРОЮ”

Дата і час захисту:  19 червня 2023 р. – 10.00 год

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Мірчука Б.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Мірчука Б.М.
Рецензія к.мед.н., доц. Колесніченко О.В.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Колесніченко О.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Каськової Л.Ф.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф.Каськової Л.Ф.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Потапчука А.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Потапчука А.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації