Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.070

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.070 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1601-з від 24.05.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 3-ВР від 24.05.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попович Олени Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Пирогова Віра Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Семенина Галина Богданівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Геряк Світлана Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 Тернопiльського національного медичного університету iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України
  • Опонент – Макарчук Оксана Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології ім.І.Д.Ланового Івано-Франківського національного медичногоуніверситету МОЗ України
  • Опонент  – Маляр Василь Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Ужгородського національного університету МОН України.

Науковий керівник: Маркін Леонід Борисович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: ПОПОВИЧ ОЛЕНА ІГОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ІДІОПАТИЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ

Дата і час захисту: 10.07.23 о 10 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Семенини Г.Б.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Семенини Г.Б.
Рецензія д.мед.н., проф. Геряк С.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Геряк С.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Макарчук О.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Макарчук О.М.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Маляр В.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Маляр В.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації