Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.071

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.071 створена згідно наказу в.о. ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 2998-з від 28.09.2023  на підставі рішення Вченої ради ЛНМу імені Данила Галицького ВР-6 від 27.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Горечої Марти Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

 

 Голова ради:

  • Регеда Михайло Степановичпрофесор, доктор медичних наук, завідувач кафедри патологічної фізіології Львівского національного медичного університету імені Данила Галицького

Члени ради:

  • Рецензент – Москва Христина Андріївна., кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Рецензент – Кость Андрій Степанович.., кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Опонент – Ткачук Світлани Сергіївни, д.мед.н., професора, завідувача кафедри фізіології імені Я.Д. Кіршенблата закладу вищої освіти Буковинський державний медичний університет,
  • Опонент  – Бондаренка Юрія Івановича.   д.мед.н., професора, професора кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

Науковий керівник:  

Автор дисертації: ГОРЕЧА МАРТА ЮРІЇВНА

Назва дисертаційної роботи: “ІМУННІ ПРЕДИКТОРИ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Дата і час захисту: 14.11.23 о 11:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц.Москва Х.А.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Москва Х.А.
Рецензія к.мед.н., доц. Кость А.С. 
Кваліфікований підпис рецензії  к.мед.н., доц. Кость А.С. 
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Ткачук С.С.
Кваліфікований підпис відгука опонента  д.мед.н., проф. Ткачук С.С.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Борндаренка Ю.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Борндаренка Ю.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації