Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.077

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.077 створена згідно наказу в.о. ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 2998-з від 28.09.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНМу імені Данила Галицького ВР-6 від 27.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Содомори Ольги Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:
  • Кузик Юлія Іванівнадоктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Підвальна Уляна Євгенівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Опонент – Бумейстер Валентина Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри морфології Сумського державного університету МОЗ України
  • Опонент  – Гнатюк Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Науковий керівник: Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: Содомора Ольга Олексіївна

Назва дисертаційної роботи: “ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОННОЇ ПАЗУХИ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Дата і час захисту:  27.12.23 о 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц. Підвальної У.Є.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Підвальної У.Є.
Рецензія д.мед.н., проф. Соломенчук Т.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Соломенчук Т.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Бумейстер В.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Бумейстер В.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Гнатюка М.С.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Гнатюка М.С.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації