Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.073

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.073 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 2998-з від 28.09.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № ВР-6 від 27.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛУЦЬКОЇ ВІРИ ЛЮБОМИРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Світлик Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України 
  • Рецензент – Скибчик Василь Антонович,  доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету МОЗ України 
  • Опонент – Вакалюк Ігор Петрович, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету
  • Опонент  – Швед Микола Івнович, ·       доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Науковий керівник: Соломенчук Тетяна Миколаївна,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України 

Автор дисертації: ЛУЦЬКА ВІРА ЛЮБОМИРІВНА

Назва дисертаційної роботи: “ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У КУРЦІВ В ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ

Дата і час захисту:  

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли: 15.11.2023  о 10:00

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Рецензія д.мед.н., проф. Скибчик В.А.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Скибчик В.А.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Вакалюк І.П.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Вакалюк І.П.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Швед М.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Швед М.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації