Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.072

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.072 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 2998-з від 28.09.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № ВР-6 від 27.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ДУДИ ОЛЕГА РОМАНОВИЧА а здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Коломійцева Василя Івановичадоктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Члени ради:

  • Рецензент – Вовк Володимир Іванович, кандидат медичних наук, доцента кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Рецензент – Макар  Роман Дмитрович, кандидата медичних наук, доцента кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Опонент – Шідловський Віктор Олександрович доктора медичних наук, професора кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчука Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
  • Опонент  – Гуд Богдан Богдановича  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ Україн

Науковий керівник:  

Автор дисертації: ДУДА ОЛЕГ РОМАНОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: “РЕЦИДИВНИЙ МЕДУЛЯРНИЙ РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ПРИЧИНИ, СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

Дата і час захисту:  21.11.23 о 11:00 

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц. Вовк В.І.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Вовк В.І.
Рецензія к.мед.н., доц. Макара Р.Д.
Кваліфікований підпис рецензії  к.мед.н., доц. Макара Р.Д.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Шідловського В.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Шідловського В.О.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Гуди Б.Б.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Гуди Б.Б.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації