Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.074

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.074 творена згідно наказу в.о. ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 2998-з від 28.09.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНМу імені Данила Галицького ВР-6 від 27.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазур Олени Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:
  • Ященко Антоніна Михайлівна, д.мед.н., професор кафедри гістології, цитології та ембріонології ЛНМУ ім. Данила Галицького

Члени ради:

  • Рецензент –  Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедрою нормальної анатомії ЛНМУ ім. Данила Галицького 
  • Рецензент – Луцик Олександр Дмитрович, д.мед.н., професор кафедри гістології, цитології та ембріонології ЛНМУ ім. Данила Галицького 
  • Опонент – Дядик Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедрою морфології, клінічної патології та судової медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика 
  • Опонент  – Гичка Сергій Григорович , д.мед.н., професор, завідувач кафедрою патології та судової медицини Київського медичного національного університету імені О.О. Богомольця 

Науковий керівник: Кузик Юлія Іванівна, д.мед.н., доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького

Автор дисертації: Мазур Олена Юріївна 

Назва дисертаційної роботи: “ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЬ В ОСІБ ІЗ ОЖИРІННЯМ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПАТОМОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Дата і час захисту:  20.11.2023  о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Матешук-Вацеби Л. Р.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Матешук-Вацеби Л. Р.
Рецензія д.мед.н., проф. Луцик О.Д.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Луцик О.Д.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Дядик О.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Дядик О.О.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Гички С.Г.
Кваліфікований підпис відгука опонента  д.мед.н., проф. Гички С.Г.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації