Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.083

Cпеціалізована вчена рада ДФ 35.600.083 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3271-з від 25.10.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 7-ВР від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛАБУШ ЮЛІЇ ЗАХАРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради: 

Мартовлос Олеся Іванівна, доктор медичних наук, професор, доцент кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Слаба Оксана Михайлівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Рецензент – Виноградова Олена Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Борисенко Анатолій Васильович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
  • Опонент  – Кулигіна Валентина Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології Ужгородського національного університету.

Науковий керівник: Пупін Тарас Ілліч, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: ЛАБУШ ЮЛІЯ ЗАХАРІВНА

Назва дисертаційної роботи: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТИТІВ НА ФОНІ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ”

Дата і час захисту:  15.12.2023 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед., доц. Слаби О.М.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед., доц. Слаби О.М.
Рецензія к.мед.н., доц. Виноградової О.М.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Виноградової О.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Борисенка А.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Борисенка А.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Кулигіна В.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Кулигіна В.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації