Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.088

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.088 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3271-з від 25.10.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 7-ВР від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Самчука Олега Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради: 

Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів.
  • Рецензент – Світлик Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.
  • Опонент – Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль.
  • Опонент  – Казаков Юрій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Полтавського державного медичного університету МОЗ України, м. Полтава.

Науковий керівник: Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького МОЗ України, м.Львів.

Автор дисертації: САМЧУК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: “КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА ФОНІ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ

Дата і час захисту:  11.12.2023 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Радченко О.М. 
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Радченко О.М. 
Рецензія д.мед.н., проф. Світлик Г.В.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н.,  проф. Світлик Г.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Шведа М.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Шведа М.І.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Казакова Ю.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Казакова Ю.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації