Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.078

Cпеціалізована вчена рада ДФ 35.600.078 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №3271-з від 25.10.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 7-ВР від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГНІДЬ МАРІЇ РОМАНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради: 

Мартовлос Олеся Іванівна, доктор медичних наук, професор, доцент кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Немеш Оксана Мар`янівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Рецензент – Гонта Зоряна Михайлівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Петрушанко Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету.
  • Опонент  – Лучинський Михайло Антонович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Науковий керівник: Пупін Тарас Ілліч, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: ГНІДЬ МАРІЯ РОМАНІВНА

Назва дисертаційної роботи: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ

ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ.

Дата і час захисту:   15.12.2023 о 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц. Немеш О.М.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц.  Немеш О.М.
Рецензія к.мед.н., доц. Гонти З.М.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Гонти З.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Петрушанко Т.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Петрушанко Т.О.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Лучинського М.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Лучинського М.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації