Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.084

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.084 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №3271-з від 25.10.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №ВР-7 від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Левицької Ольги Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради: 

Гудзь Андрій Степанович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри Офтальмології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

Члени ради:

  • Рецензент – Курильців Надія Багратіонівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри Офтальмології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Веселовська Зоя Федорівна, професор, доктор медичних наук, завідувачка кафедрою Хірургічних хвороб №2 з курсом офтальмології ПВНЗ “Київського Медичного Університету” МОЗ України
  • Опонент – Сердюк Валерій Миколайович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету
  • Опонент  – Риков Сергій Олександрович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри Офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця

Науковий керівник: Новицький Ігор Ярославович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри Офтальмології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

Автор дисертації: ЛЕВИЦЬКА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА

Назва дисертаційної роботи: Оптимізація хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми з підходом ab interno

Дата і час захисту:  19.12.2023  о 13.00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц. Курильців Н.Б.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Курильців Н.Б.
Відгук  офіційного опонента д.мед.н., проф. Веселовської З.Ф.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Веселовської З.Ф.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Сердюка В.М.  
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Сердюка В.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Рикова С.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Рикова С.О.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації