Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.087

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.087 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № Наказ 3271-з від 25.10.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № ВР-7 від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Покровської Наталії Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: 

Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент –  Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Скибчик Василь Антонович, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Опонент  –  Приступа Людмила Никодимівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини Сумського державного університету МОН України

Науковий керівник: Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації:  ПОКРОВСЬКА НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Назва дисертаційної роботи: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ АДРОПІНУ І ФАКТОРА ФОН ВІЛЛЕБРАНДА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ

Дата і час захисту:  12.12.2023 об 11:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Рецензія д.мед.н., проф. Скибчик В.А.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Скибчик В.А.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Шведа М.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Шведа М.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Приступи Л.Н.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Приступи Л.Н.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці