Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.086

Спеціалізована вчена рада ДФ35.600.086 створена згідно наказу в.о. ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3271-з від 25.10.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького ВР-7 від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мерзи Романи Орестівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради: 

Філик Ольга Володимирівна, доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Міщук Володимир Ростиславович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Задорожна Божена Володимирівна, доктор медичних наук, професор кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Кравець Ольга Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпровського державного медичного університету МОЗ України
  • Опонент  – Міщенко Тамара Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОЗ України

Науковий керівник: Підгірний Ярослав Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної

терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: МЕРЗА РОМАНА ОРЕСТІВНА

Назва дисертаційної роботи: “ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНІЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Дата і час захисту:  22.12.2023 о 10:00. 

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц. Міщука В.Р.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Міщука В.Р.
Рецензія д.мед.н., проф. Задорожної Б. В.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. . Задорожної Б. В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Кравець О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Кравець О.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Міщенко Т.С.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Міщенко Т.С.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації