Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.079

Cпеціалізована вчена рада ДФ 35.600.079 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №3271-з від 25.10.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 7-ВР від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГУДЗАН ЯРИНИ СТЕПАНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради: 

Макєєв Валентин Федорович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Мірчук Богдан Миколайович, доктор медичних наук, професор кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент –  Потапчук Анатолій Мефодійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
  • Опонент – Копчак Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
  • Опонент  – Русин Віталій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Науковий керівник:  Варес Ян Евальдович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: ГУДЗАН ЯРИНА СТЕПАНІВНА

Назва дисертаційної роботи: “КЛІНІЧНО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ЩЕЛЕП ТА ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ НА ЕТАПІ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ.“

Дата і час захисту:  18.12.2023 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Мірчкука Б.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Мірчкука Б.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Потапчука А.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Потапчука А.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Копчака А.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Копчака А.В.
Відгук офіційного опонента к.мед.н., доц. Русина В.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента к.мед.н., доц. Русина В.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації