Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.081

Спеціалізована вчена рада ДФ35.600.081 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3271-з від 25.10.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №ВР-7 від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кавки Марії Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: 

Коломійцев Василь Іванович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Федчишин Назар Романович, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, Львів.
  • Рецензент – Андрющенко Дмитро Вікторович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Гудз Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.
  • Опонент  – Корсак В’ячеслав Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб Ужгородського національного університету Медичного факультету МОЗ України.

Науковий керівник: Матвійчук Богдан Олегович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії, пластичної хірургії та
ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Автор дисертації: КАВКА МАРІЯ РОМАНІВНА

Назва дисертаційної роботи: “Оцінка ризику та профілактика венозних тромбозів та емболій у хірургії гострого холециститу і його ускладнень».

Дата і час захисту:  18.12.2023  o  13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., доц. Федчишина Н.Р.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., доц. Федчишина Н.Р.
Рецензія д.мед.н., проф. Андрющенка Д.В.
Кваліфікований підпис рецензії  д.мед.н., проф.  Андрющенка Д.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф.  Гудза І.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Гудза І.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Корсака В.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Корсака В.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації