Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.089

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.089  створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3489-з від 17.11.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького ВР-8 від 16.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Добрика Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Голова ради:

  • Няньковський Сергій Леонідович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.
  • Опонент – Мавропуло Тетяна Карлівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії №3 та неонатології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України, м. Дніпро.
  • Опонент – Воробйова Ольга Володимирівна, доктор медичних наук, професор, провідної наукової співробітниці відділу неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України» м. Київ
  • Опонент – Похилько Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри педітрії № 1 з неонатологією Полтавського державного медичного університету МОЗ України, м. Полтава

Науковий керівник: Добрянський Дмитро Олександрович, доктор медичних наук, професор, кафедри педіатрії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.


Автор дисертації: ДОБРИК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: «ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТНАТАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ НЕЗРІЛОГО ТРАВНОГО КАНАЛУ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ»

Дата і час захисту:
Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

 https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н., проф. Корнійчук О.П.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Корнійчук О.П.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Мавропуло Т.К.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Мавропуло Т.К.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Воробйової О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Воробйової О.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Похилька В.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Похилька В.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці