Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.091

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.091 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3489-з від 17.11.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького ВР-8 від 16.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козій-Бределєвої Світлани Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:  

  • Зіменковський Андрій Борисович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я, фармакотерапії та клінічної фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Любінець Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Миронюк Іван Святославович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри наук про здоров’я, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОЗ України
  • Опонент – Височина Ірина Леонідівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини Дніпровського державного медичного університету МОЗ України

Науковий керівник: Гутор Тарас Григорович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: КОЗІЙ-БРЕДЕЛЄВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
Назва дисертаційної роботи: “МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ НОВІТНІХ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МОЛОДОГО ВІКУ

 Дата і час захисту: 16.01.2024 о 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н., проф. Любінця О.В.
Кваліфікований підпис рецензії  д.мед.н., проф. Любінця О.В.
Рецензія д.мед.н., проф. Соломенчук Т.М.
Кваліфікований підпис рецензії  д.мед.н., проф. Соломенчук Т.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Миронюка І.С.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Миронюка І.С.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Височиної І.Л.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Височиної І.Л.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці