Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.092

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.092 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3489-з від 17.11.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького ВР-8 від 16.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пишника Андрія Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

Голова ради: 

Личковська Олена Львівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Кісельова Марія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
    України, м.Львів;
  • Опонент – Марушко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України, м.Київ:
  • Опонент – Шадрін Олег Геннадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ “ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України”, м.Київ;
  • Опонент  –  Сорокман Таміла Василівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці.

Науковий керівник: Няньковський Сергій Леонідович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ПИШНИК АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: “Особливості фізичного розвитку, нутритивного забезпечення і соматичної патології дітей дошкільного віку з порушеннями психомоторного розвитку”

Дата і час захисту:  10.01.2024 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Кісельова М.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Кісельова М.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н, проф. Марушка Ю.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н, проф. Марушка Ю.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Шадріна О.Г.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Шадріна О.Г.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Сорокман Т.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Сорокман Т.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації