Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.093

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.093 створена згідно наказу в.о. ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3489-з від 17.11.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького ВР-8 від 16.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Соломка Олега Богдановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:  

  • Паєнок Анжеліка Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Козловський Ігор Валерійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України
  • Опонент – Геник Наталія Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології імені професора I.Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України
  • Опонент – Носенко Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Науковий керівник:  Шурпяк Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: СОЛОМКО ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: “ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ

 Дата і час захисту: 17.01.24 о 10:00

Трансляція захисту дисертації за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія к.мед.н., доц. Козловського І.В.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Козловського І.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Булавенко О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Булавенко О.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Геник Н.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Геник Н.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Носенко О.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента Носенко О.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці