Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.094

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.094 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3489-з від 17.11.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 8-ВР від 16.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тімченко Наталії Федорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:  

  • Зіменковський Андрій Борисович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я фармакотерапії та клінічної фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Любінець Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Голованова Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Полтавського державного медичного університету МОЗ України
  • Опонент – Слабкий Геннадій Олексійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету МОН України.
  • Опонент – Теренда Наталія Олександрівна, доктор медичних наук, професор, т.в.о. завідувача кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Науковий керівник:  Гутор Тарас Григорович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: ТІМЧЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: “МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

 Дата і час захисту:  16.01.2024 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н, проф. Любінець О.В.
Кваліфікований підпис рецензії проф. Любінець О.В.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Голованової І.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Голованової І.А.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Слабкого Г.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Слабкого Г.О.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Теренди Н.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Теренди Н.О.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці