Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; МАКСИМОВИЧ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – Оптимізація фармацевтичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Дмитрієвський Д.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Трохимчук В.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ