Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; ДАРМОГРАЙ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА – Хіміко-токсикологічне дослідження міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Каплаушенко А.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Журавель І.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ