Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; ДАВИДОВИЧ СОФІЯ ІГОРІВНА – Хіміко-токсикологічне дослідження сертиндолу та зипразидону.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Коваленко С.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Баюрки С.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ