Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; НЕЙКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду деревій та створення фітозасобів на їх основі.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Лубенець В.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Ковальова А.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ