Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; ЛОГОЙДА ЛІЛІЯ СВЯТОСЛАВІВНА – Науково-теоретичне обґрунтування біоаналітичних досліджень та стандартизації антигіпертензивних засобів з використанням хроматографічних методів.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Георгіянц В.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Музиченко В.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Гризодуб О.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ