Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; РОСАДА МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ – Розробка та валідація методик аналізу рибоксину в лікарських засобах.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Гризодуб О.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Васюк С.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ