Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; УМІНСЬКА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА – Розробка методик для контролю якості та визначення стабільності комбінованих екстемпоральних мазей з компонентами рослинного походження.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Васюк С.О )

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Лубенець В.І )

ДИСЕРТАЦІЯ