Main Menu

Центр фармацевтичної опіки

ЦЕНТР ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ТА ІННОВАЦІЙ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

  Науково-консультативний Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я створений на базі кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації, як труктурний підрозділ ЛНМУ імені Данила Галицького (наказ Ректора по ЛНМУ імені Данила Галицького № 3296-з від 11.12.2013 р.)

   Засновником та керівником Центру фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я є завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Зіменковський А.Б.

   Науково-консультативний центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – Центр) є спеціалізованим, некомерційним, науково- консультативним, навчально-методичним, інформаційним структурним підрозділом ЛНМУ імені Данила Галицького, який здійснює свою діяльність за напрямками клінічної фармації, соціальної фармації, клінічної фармакології, практичної медицини та фармації, організацію і впровадження новітніх технологій в практичну охорону здоров’я з метою забезпечення раціональної, безпечної та ефективної фармакотерапії, фармацевтичної опіки, на всіх етапах медикаментозного процесу, підвищення якості медичної допомоги, міжнародної наукової співпраці та наукової євроінтеграції.