І. Нормативні документи, які регламентують роботу комісії з питань етики

1. Положення про комісію з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  

2. Порядок проведення наукових досліджень і експериментальних розробок із залученням людини у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

3. Порядок проведення наукових досліджень, експериментальних розробок і підготовки наукових творів з використанням лабораторних тварин у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

 

ІІ. Загальна інформація

Комісія з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного медичного університету  імені Данила Галицького

Комісія створена для проведення експертизи наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів (творів наукового характеру), які створюються у процесі наукової роботи науково-педагогічними працівниками, здобувачами наукових ступенів і студентами Університету на предмет дотримання етичних норм і правил академічної доброчесності, а також підготовки необхідних документів. 

Комісія діє на принципах законності, верховенства права, конфіденційності, незалежності, добровільності, рівності, гласності, поваги до людської гідності, академічної доброчесності.

У своїй діяльності Комісія керується нормами Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та нормами інших нормативно-правових актів України, Статутом Університету та Положенням про комісію з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Мета діяльності Комісії – забезпечення відповідності наукових творів, експериментальних розробок і наукових досліджень етичним нормам наукового співтовариства і права інтелектуальної власності,   праволюдинним цінностям, а також контроль за дотриманням обов’язку щодо незавдання шкоди здоров’ю та життю людини, навколишньому природному середовищу при провадженні такої діяльності та за дотриманням гуманних, етичних та морально-правових принципів щодо тварин.

Напрями діяльності:

– забезпечення виконання принципів біоетики при проведенні наукових досліджень із залученням людини, зокрема її біологічного матеріалу, і лабораторних тварин;

– забезпечення виконання принципів біоетики при проведенні діяльності, яка пов’язана з експериментальними розробками (новими або істотно вдосконаленими технологіями, матеріалами, пристроями, що використовуються для практичних цілей медицини) із залученням людини, зокрема її біологічного матеріалу.

Склад комісії з питань етики ЛНМУ ім. Д. Галицького

 (згідно з наказом № 267-з від 24.01.2019)

Голова комісії :

         А.Й. Наконечний, д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи

Члени комісії:

 • ­ А.Б. Зіменковський, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії  та медичної стандартизації;
 • Т.І. Негрич, д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології, керівник Центру міжнародних зв’язків та євроінтеграції;
 • ­Б. П. Громовик, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри організації            і економіки фармації;
 • І.З. Держко, д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії та економіки;
 • ­Є.Я. Скляров, д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО;
 • ­Д.О. Добрянський, д.мед.н., професор кафедри педіатрії № 2;
 • Н.А. Володько, д.мед.н., доцент кафедри онкології та радіології ФПДО;
 • В.М. Томків, к.мед.н., доцент кафедри гігієни та профілактичної токсикології;
 • І.О. Богомазова, к.ю.н., старший викладач кафедри медичного права ФПДО;
 • Т.С. Зазуляк, к.б.н., завідувач ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології;
 • С.М. Федоренко, директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», Заслужений лікар України;
 • С.С. Кирилюк, священик, помічник з питань духовної опіки медичних закладів Львівсько-Сокальської Єпархії Православної церкви України;
 • Ю.М. Стефанишин, ветеринарний лікар, завідувач віварію;

Секретар:

 • І. М. Гаврилюк, к.мед.н., доцент кафедри фармакології

 

III. Порядок подачі документів на розгляд комісії

Експертиза наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів (творів наукового характеру) є обов’язковою на наступних етапах :

 • на етапі планування наукового дослідження (дисертації, планової науково-дослідної роботи кафедри);
 • при внесенні змін до протоколу дослідження, який було схвалено комісією з питань етики (до моменту запровадження цих змін);
 • після завершення дисертації (за три місяці до апробації).

Документи, що стосуються наукових досліджень і експериментальних розробок, надаються дослідником в електронному та паперовому вигляді секретарю Комісії не пізніше ніж за 2 тижні до засідання Комісії.

Перелік документів, що необхідно надати секретарю Комісії для розгляду:

 • заява для одержання погодження Комісії щодо проведення наукових досліджень і експериментальних розробок за участі людини з описом планованого дослідження за формою, яка наведена у додатку_1 та додатку_2
 • інформація про дослідника (CV), що повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, місце роботи, посада, стаж роботи, науковий ступінь (за наявності), наукові праці;
 • інформована добровільна згода пацієнта на участь у наукових дослідженнях і експериментальних розробках за формою, яка наведена у додатку_3