Main Menu

Відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності

АДРЕСА

м.Львів, вул.Січових стрільців, 6

e-mail: avfitkalo@gmail.com

Тел.: +38 (032) 255-31-29

Керівник відділу: Фітькало Анна Василівна

Штат відділу: Яворська О.Я., Юркевич Л.Т., Карачинцева М.Ю.


Методичні рекомендації


Робоча програма для аспірантів


Положення про порядок підготовки, рецензування і видання інформаційно-методичних документів

Положення про відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності

Відділ науково-медичної інформації (ВНМІ) як окремий штатний підрозділ Університету існує з 1973 року. З 1994 року як наслідок переорієнтації системи державної медичної інформації в Україні  відділ об’єднує два сектори: науково-інформаційний та інтелектуальної власності ( патентно-ліцензійний).

Основними завданнями науково-інформаційної та патентної діяльності  ВНМІ у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького залишаються:

  • формування та збереження науково-інформаційних ресурсів з метою їх ефективного використання у процесах патентно-інформаційних розробок як супроводження усіх етапів виконання науково-дослідних робіт ( НДР);
  • вивчення інформаційних потреб та проведення організаційно-методичної роботи, яка пов’язана з використанням науково-інформаційних ресурсів при плануванні дисертаційних робіт;
  • патентно- інфомаційна робота як частина науково-дослідних процесів згідно з науковими темами медуніверситету: консультації при створенні та охороні  об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, рацпропозицій, комп’ютерних програм і т.п.);
  • використання засобів наукової комунікації, реалізація інноваційних заходів, опанування новими науково-інформаційними технологіями та підвищенням науково-інформаційної компетенції науковців мед університету (курс лекцій для аспірантів та здобувачів);
  • консультативна допомога в підготовці  основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині: підготовка інформаційних листів, методичних рекомендацій з грифом МОЗ для подальшої експертизи та друкування в Українському центрі наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
  • щорічна підготовка переліку науково-практичних заходів, запланованих Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького для включення в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (термін до 25 червня поточного року);
  • сприяння у впровадженні в практику наукових досягнень шляхом оформлення Заявки на включення до переліку наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень в Реєстр галузевих нововведень;
  • індексація (УДК) статей, назв дисертаційних тем та предметів пошуку до них;
  • участь у річному прийомі звітів з науково-дослідних робіт кафедр (збір та аналіз видавничої діяльності кафедр).