Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія;

СУЛИМА МАРТА ІВАНІВНА

Розробка спектрофотометричних методик визначення лікарських

засобів, блокаторів кальцієвих каналів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Клименко Л.Ю.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Коваленко С.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ