Перелік українських медичних та медико-біологічних журналів

включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

 

1.  Цитологія і генетика. (Scopus, Web of Science).

2. Нейрофізіологія (Scopus, Web of Science).

3.  Regulatory Mechanisms in Biosystems (Web of Science).

4.  Запорізький медичний журнал (Web of Science).

5.  Біополімери і клітина (Scopus).

6. Український біохімічний журнал (Scopus).

7. Експериментальна онкологія (Scopus).

8. Патологія (Web of Science).

9. Проблеми кріобіології і кріомедицини (Scopus).

10. Світ медицини та біології (Web of Science).

11. Офтальмологічний журнал (Scopus).

12. Медичні перспективи (Web of Science).

13. Репродуктивна ендокринологія (Scopus).

14. Хірургія дитячого віку (Україна) / Paediatric Surgery (Ukraine) (Scopus)

15. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки (Scopus)


Перелік міжнародних фахових видань включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science: