Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація;

СЕХ МИРОСЛАВА ЯРОСЛАВІВНА

Клініко-фармацевтичне обгрунту- вання моделі покращення якості фармакотерапії негоспітальної пневмонії

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Пімінов О.Ф.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (доцент. Кричковська А.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ